Aanleiding

Met de AVG die in mei 2018 is ingegaan zijn foto’s waar mensen herkenbaar op staan persoonsgegevens geworden. Hoewel de foto’s niet anders zijn dan daarvoor, heeft het invloed op hoe we ermee om moeten gaan. Voor mij betekent dit dat ik uit moet leggen welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe. Deze privacyverklaring is van toepassing op al mij activiteiten rondom fotografie.

Doel: Trouwfotografie

Als ik een trouwreportage maak, dan is er een opdrachtgever. Dat zal bijna altijd het bruidspaar zelf zijn maar het kan ook iemand zijn die dit namens het bruidspaar doet. In de onderstaande tekst wordt met ‘bruidspaar’ altijd de opdrachtgever bedoeld. Het bruidspaar waarborgt dat de aanwezigen akkoord zijn gegaan met vastlegging op beeld. Dit geldt ook voor het gebruik van de foto’s voor particulier gebruik door het bruidspaar en gebruik door fotograaf voor het promoten van mijn fotografiediensten. Ik wil op social media het bruidspaar graag taggen maar doe dit alleen na toestemming. Gebruikte Social Media zijn deze website , Facebook, LinkedIn, en Instagram.  Er kunnen fotografie-gerelateerde Social Media aan toegevoegd worden zonder dat deze hier gemeld worden. Foto’s kunnen ook gebruikt worden als inzending voor fotogerelateerde tijdschriften, websites en groepen. Commercieel gebruik door het bruidspaar of door derde partijen is niet toegestaan. Commercieel gebruik door de fotograaf is beperkt tot het hierboven genoemde.

Overige gegevens

Ik ben fotograaf en handel niet in gegevens. Ik geef of verkoop uw gegevens niet aan derde partijen, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben. Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van website, het publiceren van foto’s en de email-dienst maak ik gebruik van een hostingbedrijf. Dit bedrijf heeft hiervoor een  verwerkersovereenkomst opgesteld. De website zelf draait op WordPress. Ik stuur geen gegevens door naar WordPress. Ik gebruik Google Analytics voor het weergeven van statistieken, niet voor het sturen van advertenties. Ik gebruik periodiek de tool Mouseflow. Deze tool geeft mij informatie over wat er op de site gebeurt maar niet over wie dit doet. Als u contact met mij opneemt of ik een aanvraag binnenkrijg bewaar ik de door u verstrekte gegevens om contact op te kunnen nemen.  Ik doe dit alleen als ik een specifieke reden heb om juist met u contact op te nemen.

Foto’s die ik in opdracht heb gemaakt worden minstens 5 jaar bewaard, als backup waar u gebruik van kunt maken als u uw foto’s kwijt raakt. De originelen van de foto’s en de backup hiervan staan op verschillende opslagmedia op mijn werklocatie en een tweede locatie.  Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. Ik kan een deel van deze foto’s op mijn website of Social Media zetten. Uw foto’s worden direct van mijn (social- of opslag-)media verwijderd als u als opdrachtgever daar om vraagt.

Voor de factuur worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Voor mijn agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. Voor het versturen van foto’s maak ik vaak gebruik van WeTransfer. U vindt de privacyverklaring van WeTransfer hier.

Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Bewaarduur van uw gegevens

Ik verwijder periodiek gegevens (niet zijnde foto’s) die niet meer relevant zijn voor mijn onderneming. Als u het mij vraagt zal ik atijd uw gegevens verwijderen (privacywetgeving).

Uw Rechten

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Dit geldt voor contactgegevens maar ook voor foto’s. Neem daarvoor telefonisch of per e-mail contact met me op.

Recht op intrekking van verleende toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming (als dit van toepassing is) in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie). Eventueel door u getekende offertes/contracten over het gebruik van foto’s (portfolio, portretrecht) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Recht om een klacht in te dienen

Uiteraard doe ik heel erg mijn best om u van de allerbeste service,  foto’s en aanverwante producten  te voorzien én op de juiste manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Het kan echter voorkomen dat u niet volledig tevreden bent over hoe ik dat laatste doe. Ik zou dat heel erg jammer vinden. Laat het mij weten. Als we samen proberen er uit te komen komt het vast goed. Als wij er samen niet uitkomen heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (artikel 77 AVG). Deze zal uw zaak oppakken als er aantoonbaar pogingen zijn gedaan het samen op te lossen zonder dat dit resultaat heeft gehad. Ik kan me niet voorstellen dat het zover komt.